Image Alt
Warszawski TEQ Club

Przyszłość Klubu

T e q b a l l
Warszawski TEQ Club

Prekursor rozwoju
Teqball

Warszawski TEQ Club chce pełnić rolę wdrażać nowe pomysły związane z rozwojem Teqball. Przygotowanie programów szkoleniowych czy projektów promujących dyscyplinę to tylko część z inicjatyw, jakie są planowane przez naszą organizację. Najważniejsze jest stworzenie jak najlepszych warunków dla zawodników WTC do udoskonalania swoich umiejętności, a służyć temu mogą zarówno zagraniczne oraz krajowe turnieje Teqball, których klub planuje regularną organizację.

Warszawski TEQ Club

Strategiczne obszary działania

Rozgrywki Teqball

Inicjatywa założenia zorganizowanych i cyklicznych rozgrywek Teqball

01

Turnieje międzynarodowe

Udział zawodników WTC w międzynarodowych turniejach Teqball

02

Drużyna młodzieżowa

Tworzenie sekcji mających na celu naukę gry w Teqball wśród młodzieży

03

Turnieje krajowe

Organizacja turniejów krajowych z udziałem najlepszych zawodników

04

Szkolenia dla trenerów

Przygotowanie programu szkoleniowego dla trenerów Teqball

05

Promocja Teqball

Prowadzenie działań promujących Teqball wśród nowych odbiorców

06
X