Współpraca z Wyższą Szkołą Edukacja w Sporcie

Jednym z wyznaczników stanowiących o profesjonalizmie danej jednostki są partnerzy, z którymi współpracuje. Warszawski TEQ Club już od samego początku swojej działalności zwraca uwagę na realizacji wspólnych działań z godnymi zaufania jednostkami. Tak jest w przypadku Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie (EWS), organizacji która otrzymała tytuł Partnera Strategicznego wspierającego Warszawski TEQ Club.

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie to jedna najdynamiczniej rozwijających się niepublicznych szkół wyższych nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce. Absolwentami tej uczelni są czołowi Polscy sportowcy jak chociażby Robert Lewandowski, Anita Włodarczyk czy Paweł Fajdek. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie koncentruje się na kierunkach związanych ze szkoleniem oraz zarządzaniem.

Zawodnicy reprezentujący Warszawski TEQ Club mogą korzystać ze wsparcia merytorycznego pracowników naukowych EWS oraz bazy szkoleniowej Uczelni. Olbrzymią korzyścią jest zdecydowanie możliwość prowadzenia regularnych badań i analiz we współpracy z Centrum Diagnostyki Sportowej działającego przy Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.

Nasi Zawodnicy są już po pierwszych seriach testów motorycznych w Centrum Treningu i Diagnostyki Sportowej – uzyskane wyniki pozwalają profesjonalnie przygotować plan szkoleniowy na najbliższy czas. Jako Warszawski TEQ Club jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy, oferując jak najszersze pole do realizacji wszelkich idei i pomysłów!

Fot. Piotr Kucza/FotoPYK

X